Management Committee

 • Dr. Bikram Sarkar, IAS (Retd.)

  Ex-Officio
  Chairman
  Bharatiya Vidya Bhavan
  AD – 301, Sector – I,
  Salt Lake
  Kolkata-700 064
  Mobile : 9830131696
  Email : bikram702305@gmail.com

MEMBERS

 • Shri H. V. Kanoria

  Chairman
  School Managing Committee
  Magma House, 9th Floor,
  24, Park Street, Kolkata – 700 016
  Kolkata —700 107.
  Mobile : 9811066655
  Email : hvkanoria@chevjute.com

 • Shri Rakesh Saxena

  Director,
  Bhavan’s Shikshan Bharati,
  Andheri (W), Bhavan’s Campus,
  Munshi Nagar, Dadabhai Road,
  Mumbai — 400 058
  Phone : 07506657899
  Email : rpi.institute@gmail.com

 • Shri Bharat Jalan

  India Jute & Industries Ltd.
  Kaaleen Carpets,
  216, A.J.C. Bose Road,4th Floor,
  Kolkata —700 017
  Mobile : 9831012350
  Phone No.: 033-22871640
  Email : bkjbkj@gmail.com

 • Ms. Rashmi Prashad

  1, Dover Park,
  Ballygunge Circular Road,
  Kolkata —700 019.
  Mobile:9831032655
  Email:rushme2000@hotmail.com

 • Mr. Sudhanya Karan

  Principal
  Kendriya Vidyalaya No. 1
  Salt Lake,
  EB Block,
  Kolkata – 700 064.
  Mobile : 8017500250
  E-mail : skaranprincipal@gmail.com

 • Smt. Joyoti Chaudhuri

  Principal
  Delhi Public School
  Ruby Park
  254, Shantipalli
  Kolkata – 700 170
  Mobile:9073933588
  Email:principal@dpskolkata.com

 • Dr. Sanjoy Mondal

  CB — 173, Sector — I,
  Salt Lake,
  Kolkata – 700 064.
  Mobile : 9836066125
  Email: drsanjoymandal@gmail.com

 • Smt. Payel Ghosh

  Flat No. 23,
  221, Dum Dum Park,
  Land Mark : Dum Dum Park Boy’s
  High School,
  Opp. Main Gate,
  Kolkata — 700 055
  Mobile : 9836393055
  Email : payelghosh@hotmail.com

 • Shri Sujit Sankar Koley

  Parent & Advocate
  1, Motilal Mitra Lane,
  Block – C, Flat No.5,
  Kolkata – 700 054
  Mobile : 7003227245, 9836959152
  Email : ksujitsankar@gmail.com

 • Dr. G. V. Subramanian

  Director,
  Bharatiya Vidya Bhavan,
  Block — FA, Sector – III,
  Salt Lake City,
  Kolkata — 700 097.
  Mobile: 9874417272
  Email : gvbhavan@gmail.com

 • Smt. Sujata Ghosh

  Deputy Director
  Bharatiya Vidya Bhavan
  Block — FA, Sector – III,
  Salt Lake City,
  Kolkata —700 097.
  Mobile : 9433072595
  Email : suiataghosh76@yahoo.co.in

 • Shri Arun Kumar Dasgupta

  Principal
  Bhavan’s Gangabux Kanoria Vidyamandir
  Block – FA, Sector – III,
  Salt Lake City,
  Kolkata – 700 097
  Mobile : 9830174938
  Email : principal@bhavansgkvidyamandir.edu.in

 • Smt. Monami Chattopadhyay

  Vice Principal
  Bhavan’s Gangabux Kanoria Vidyamandir
  Block – FA, Sector – III,
  Salt Lake City,
  Kolkata – 700 097
  Mobile : 9433668656
  Email : viceprincipal@bhavansgkvidyamandir.edu.in

 • Smt. Suparna Chatterjee

  Headmistress
  Bhavan’s Gangabux Kanoria Vidyamandir
  Teachers’ Representative Primary Section
  Block – FA, Sector – III, Salt Lake City,
  Kolkata – 700 097
  Mobile : 9163292020
  Email : suparna0705@gmail.com

 • Smt. Chaitali Bhowmik

  Asstt. Headmistress
  Bhavan’s Gangabux Kanoria Vidyamandir
  Primary Section
  Block – FA, Sector – Salt Lake City,
  Kolkata – 700 097
  Mobile : 9831731791
  Email : chaitalibhowmik@gmail.com

 • Smt. Srila Satpathy

  Bhavan’s Gangabux Kanoria Vidyamandir,
  Teachers’ Representative,
  Secondary Section
  C-12/5, Mahavir Vikas,
  HC Block, Salt Lake,
  Kolkata — 700 091.
  Mobile : 9836713080
  Email : srilasatpathy@gmail.com